Hotline: 0915 55 94 39

Mạng xã hội facebook

Chính sách mới của ông vua mạng xã hội

Ngày 18-04-2018, để đảm bảo tuân thủ các qui định mới của Liên minh Châu Âu(EU),mạng xã hội Facebook đã bắt đầu tiến hành thay đổi hàng loạt các chính sách quản lý nhằm mục đích nâng cấp việc quản lý thông tin người dùng.

Theo thay đổi trên thì facebook không chỉ nhằm mục đích sửa đổi để tuân thủ pháp luật quốc tế mà còn muốn nâng cấp trãi nghiệm cho người dùng và quyền riêng tư của họ.

ứng dụng mạng xã hội facebook

Lợi ích của người dùng sau khi chính sách được áp dụng

Với chính sách này, người dùng mạng xã hội facebook được quyền lựa chọn có sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt hay không.Ngoài ra, người dùng được quyền quyết định thông tin nào được hiện hay ẩn đi trên trang cá nhân của mình.

Những giới hạn của người dùng sau khi áp dụng chính sách mới

Đối với người dùng vị thành niên, ứng dụng mạng xã hội Facebook sẽ giới hạn quảng cáo . Theo đó, nhóm đối tượng này cũng sẽ không được sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt và mạng xã hội Facebook sẽ giới hạn việc có thể xem được thông tin cá nhân của các người dùng trẻ tuổi đối với những người dùng khác.

Đặc biệt đối với người dùng dưới tuổi vị thành niên cần có sự cho phép của phụ huynh (đồng nghĩa với việc ứng dụng mạng xã hội Facebook sẽ kiểm duyệt trước) thì mới được tiếp cận một số thông tin nhất định từ trang mạng xã hội facebook.

Chính sách thay đổi này sẽ được triển khai ở các nước thuộc khối liên minh Châu Âu trước và dự kiến hoàn thành trước ngày 25/05/2018. Sau đó sẽ nhân rộng ra phạm vi toàn cầu trong những tuần tiếp theo.

 
TAGs mangxahoi
1
Bạn cần hỗ trợ?